ORGANISATION

LEDARUTVECKLING

De som leder sig själva kan också leda andra mer effektivt

Genom ledarutveckling utbildar och utvecklar vi flera ledare i

samma organisation. Ibland sker upplägget i individuella program och ibland kombinerar vi dessa med workshoppar för grupper av ledare i organisationen. Vi använder en systematisk process där ledare blir diplomerade i självledarskap. Insatserna formas efter organisationens visioner och mål för ledarutvecklingen.

Ledare som utifrån en egen stabil grund kan lyfta och utveckla andra. Det gör att team, grupper, arbetsplatser och organisationer höjs. Ledare som tar fram det bästa i människor. I detta program har vi möjlighet att inkludera flera delar som bygger upp helheten vilket gör att hela organisationen utvecklasSTARKA INDIVIDER & FÖRETAG


Vill du nå nya nivåer för dig själv och din organisation? Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

KOM OCH LYSSNA


Självledarskap - ett smakprov på framtiden

6 Nov, 2019Självledarskap - ett smakprov på framtiden

20 Nov, 2019

HÖR AV DIG


Epost: marcus@coachcompany.se

Telefon: (+46) 76 - 014 55 55

Copyright @ All Rights Reserved